Thử vận may 100k

THỬ VẬN MAY PHẢI CHẤP NHẬN HÊN XUI

- 100% Nick Đúng Mật Khẩu, 40% Nick Có Skin Hot, 30% Nick Có 3000 KC, 25% Nick Cùi, 5% Nick Bị Xác Minh
- Tất Cả Tài Khoản Đăng Nhập Bằng Facebook
- Chú ý gỡ bỏ tất cả tài khoản trên ứng dụng Facebook sau đó đăng nhập nick bằng mạng 3G 4G để hạn chế bị xác minh danh tính
- Khách hàng không được thay đổi Email ( vì đó là Email ảo không ảnh hưởng gì) chỉ cần đổi mật khẩu. Tự ý thay thông tin không hỗ trợ
Hiện tại không còn tài khoản, vui lòng quay lại sau!